Certyfikaty

System zarządzania jakością ISO 9001

W celu zagwarantowania naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych usług, Saybolt Poland jako pierwsza firma w swojej branży wdrożyła w 1995 roku System Zarządzania Jakością zgodny z obowiązującą wówczas normą ISO 9002:1994. Audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością został przeprowadzony przez Bureau Veritas Quality International.

W 2009 roku System Zarządzania Jakością został recertyfikowany zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO 9001:2008. System ten jest auditowany corocznie przez Bureau Veritas Polska. Certyfikowany System Zarządzania Jakością obejmuje:

    • rzeczoznawstwo, ocenę lub badania,
    • kontrolę operacji związanych z masowcami, zbiornikowcami do przewozu ropy naftowej i produktów naftowych, gazowcami i chemikaliowcami,
    • ładunkami masowymi oraz innymi towarami i wyrobami,
    • inspekcje techniczne statków, kontenerów i kontenerów zbiornikowych.