Certyfikaty

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Saybolt Poland posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1278. Uzyskana akredytacja potwierdziła profesjonalizm, kompetencje i niezależność badań a także spełnienie najwyższych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji dostępny pod adresem:

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201278,podmiot.html