niepłacenie alimentów

Ustawowa wspólność majątkowa — co to jest i jak się ją znosi?

Ustawowa wspólność majątkowa to domyślny tryb zarządzania majątkiem przez małżonków w Polsce. Warto poznać jej skutki oraz procedury znoszenia wspólności majątkowej, zwłaszcza w przypadku rozwodu. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie są skutki wspólności ustawowej oraz jak zakończyć wspólność majątkową przy rozwodzie.

Jakie są skutki wspólności ustawowej?

Głównym skutkiem ustawowej wspólności majątkowej jest współwłasność majątku wspólnego przez małżonków. Obejmuje ona m.in.:

  1. Wszystkie nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa dobra ruchome i nieruchome, z wyjątkiem tych, które są własnością osobistą (np. majątek nabyty przed małżeństwem, spadek czy darowizna otrzymana przez jednego z małżonków).
  2. Dochody osiągnięte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa (np. wynagrodzenie za pracę, renty, emerytury, zyski z działalności gospodarczej).

Wspólnie nabyte dobra są współwłasnością odrębną, co oznacza, że każdy z małżonków ma prawo do połowy wartości wspólnego majątku.

Kiedy i jak zakończyć ustawową wspólność majątkową przy rozwodzie?

Zakończenie ustawowej wspólności majątkowej może nastąpić na skutek rozwodu, separacji lub umowy majątkowej zawartej przez małżonków. Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, takiego jak adwokat Warszawa rozwód, który pomoże w przeprowadzeniu całego procesu.

Aby zakończyć wspólność majątkową, małżonkowie mogą wspólnie podjąć decyzję o zakończeniu wspólności majątkowej, co może być zawarte w umowie majątkowej. Mogą także wypracować porozumienie co do podziału wspólnego majątku, lub złożyć wniosek o rozwód do sądu wraz z informacją o zakończeniu wspólności majątkowej i sposobie podziału majątku.